Rodzaje systemów inteligentnego budynku

Rodzaje systemów inteligentnego budynku

Spis treści

Wszystkie systemy inteligentnego domu mają jeden cel – odciążyć użytkowników w codziennych obowiązkach, a przy tym zapewnić im maksymalny komfort. Jednak nie wszystkie działają w taki sam sposób. Instalacje smart home różnią się bowiem sposobem komunikacji, rodzajem sterowania oraz układem (scentralizowany i zdecentralizowany).

Systemy smart home przewodowe i bezprzewodowe

Jeśli chodzi o sposób komunikacji urządzeń, systemy smart home występują w wariancie przewodowym i bezprzewodowym. W tym przypadku wybór systemu uzależniony jest w dużej mierze od etapu inwestycji. W nowo powstających budynkach i remontowanych można zastosować system przewodowy, z kolei w budynkach wykończonych i zamieszkałych łatwiej wdrożyć instalację bezprzewodową. Czym różnią się te rozwiązania?

Inteligentny budynek z okablowaniem

W tym wariancie instalacja elektryczna pełni podwójną rolę. Doprowadza zasilanie do poszczególnych elementów smart home (jednostki centralnej, czujników, urządzeń wykonawczych), a zarazem opowiada za komunikowanie się modułów ze sobą. Przewody odchodzą od każdego urządzenia, a następnie trafiają do szafy sterującej zainstalowanej np. w garażu. Komunikacja przewodowa wymaga rozprowadzenia okablowania w całym domu, jednak w zamian zapewnia stabilność działania systemu oraz stałą prędkość transmisji danych. Przykładem takiego systemu jest Loxone Tree, który pozwala na zaprojektowanie dowolnej topologii okablowania.

Smart home bez przewodów

W bezprzewodowych systemach smart home urządzenia przesyłają dane nie „po kablu”, ale za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych: WiFi, Bluetooth, Z-Wave, ZigBee i innych. Urządzenia zasilane są bateryjnie lub sieciowo (można zainstalować je w puszkach elektrycznych pod łącznikami). Tego typu systemy są łatwiejsze w montażu i konfiguracji, a do tego zapewniają dużą elastyczność w modyfikowaniu funkcji smart home. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że transmisja danych może być niestabilna, zwłaszcza w przypadku dużych i piętrowych budynków. Można temu zapobiec przez zastosowanie sieci mesh, w której każde urządzenie podłączone do stałego zasilania działa jak wzmacniacz sygnału. Takie rozwiązanie obecne jest np. w systemie Loxone Air.

Automatyka budynkowa ze sterowaniem lokalnym lub w chmurze

Systemy smart home można również podzielić według sposobu zarządzania. Niektórymi można sterować lokalnie, z kolei inne bazują na chmurze obliczeniowej. Na czym polega różnica?

Inteligentny budynek ze sterowaniem lokalnym

W systemach zarządzanych lokalnie urządzenia mogą komunikować się za pomocą protokołów bezprzewodowych lub przez okablowanie. Jednak w obu przypadkach silnik oprogramowania, który odpowiada za automatyzację i sterowanie procesami, znajduje się w domu. Decydując się na system sterowany lokalnie – taki jak np. Loxone – użytkownik ma pewność, że dane poufne, obrazy z kamer czy informacje dotyczące alarmu nie wychodzą poza budynek. W dodatku nie ma ryzyka, że system przestanie działać ze względu na brak dostępu do internetu czy wyłączenie chmury przez dostawcę. Tego typu rozwiązania są droższe i z reguły muszą być zainstalowane przez profesjonalnego instalatora, jednak w zamian użytkownik zyskuje stabilny i szybki w działaniu system, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych.

Smart home ze sterowaniem w chmurze

Systemy z tej grupy współpracują z chmurą, czyli z zewnętrznym serwerem producenta. Oprogramowanie może łączyć się bezpośrednio z urządzeniami lub za pośrednictwem jednostki centralnej. Rozwiązania oparte na chmurze są tańsze i łatwiejsze w instalacji, jednak mają swoje wady. W razie utraty dostępu do Internetu system przestaje działać. Dla przykładu, po przejściu w tryb offline inteligentny zamek nie będzie współpracował z oświetleniem, przez co po przyjściu do domu trzeba będzie włączyć światło ręcznie. Co więcej, jeżeli producent wyłączy serwer lub podejmie decyzję o nierozwijaniu pewnych usług, wówczas użytkownik może stracić częściową lub całkowitą funkcjonalność systemu smart home.

System smart home scentralizowany czy zdecentralizowany?

Systemy automatyki budynkowej różnią się także tym, że niektóre działają w układzie scentralizowanym, a w inne w zdecentralizowanym. Te ostatnie funkcjonują w trybie rozproszonym – oznacza to, że urządzenia komunikują się ze sobą bezpośrednio (czyli np. czujnik ruchu przesyła dane do inteligentnego oświetlenia). W instalacji drugiego typu występuje centrala, w której zachodzą wszystkie operacje obliczeniowe i komunikacyjne. W tym przypadku wszystkie dane przesyłane pomiędzy komponentami funkcjonalnymi (czyli np. pomiędzy czujnikiem ruchu a oświetleniem) przechodzą najpierw przez element centralny. Takie rozwiązanie stosuje producent systemu Loxone, gdzie „mózgiem” całej instalacji jest Miniserver.

Czym charakteryzują się systemy scentralizowane smart home?

Układy scentralizowane działają w sposób kompleksowy. Wszystkie operacje zachodzą w jednej centrali, dzięki czemu wybrane procesy mogą odbywać się synchronicznie (np. jednostka centralna może włączyć oświetlenie i jednocześnie zasłonić żaluzje). Ponadto taki system jest łatwiejszy w obsłudze. Użytkownik nie powinien mieć problemu z ustawieniem jednostki centralnej, a później z przeprogramowaniem urządzenia według własnych potrzeb. Ustawienia można zmienić w każdej chwili, a nowe dane zostaną natychmiast zapisane i przesłane do elementów funkcjonalnych.

Na czym polega układ zdecentralizowany smart home?

W układach zdecentralizowanych moduły działają autonomicznie, czyli niezależnie od siebie. Dzięki temu usterka jednego urządzenia nie będzie miała wpływu na sterowanie innymi procesami. Inaczej jest w układach scentralizowanych, gdzie awaria jednostki centralnej wiąże się z zakłóceniem działania całego systemu. Należy jednak mieć na uwadze, że w systemach rozproszonych każdy element musi być oddzielnie zaprogramowany, a procesy mogą wymagać oddzielnych aplikacji lub paneli sterujących. W rezultacie zmiana ustawień i obsługa jest znacznie mniej komfortowa niż w przypadku układów scentralizowanych.

Jaki system smart home wybrać?

Każdy rodzaj automatyki budynkowej ma swoje dobre i złe strony, dlatego wybór systemu jest kwestią bardzo indywidualną. W budynkach nowo powstających warto rozważyć instalację przewodową, z kolei w zamieszkałych prostszym rozwiązaniem będzie system bezprzewodowy. Należy wziąć pod uwagę również inne kryteria, takie jak bezpieczeństwo danych, stabilność działania systemu, łatwość obsługi, możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje, a także ostateczny koszt inwestycji. Warto zatem skontaktować się z profesjonalnym instalatorem, który wyjaśni, jak działa taki system oraz zaprezentuje dostępne rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy na niezobowiązującą i bezpłatną konsultację z naszymi specjalistami. Jesteśmy do Państwa usług: